Abdest Duaları

Paylaş
 

Bazı ibadetleri yapmak için abdest almak gerekir. Abdest aynı zamanda ibadete maddi manevi hazırlık yapılması demektir. Aşağıdaki hadisi şerifte abdest almanın önemi vurgulanmaktadır:

Bir Müslüman abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu ile dökülür (öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur). Ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur. ” (Müslim, Tahâret, 32)

Maide Suresinde namaz kılmadan önce abdest alınması emredilmektedir:

 “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…” (Maide, 5/6)

Abdest nasıl alınır

Abdestin farzları, sünnetleri yerine getirilerek, abdest duaları okunarak alınan abdest adabına uygun bir abdesttir.

Abdestin Şartları

-Yüzü yıkamak,

-Kolları dirseklere kadar yıkamak,

-Başa mesh vermek,

-Ayakları yıkamak,

Abdestin Sünnetleri

-Abdest almaya niyetlenmek ve euzu besmele çekmek,

– Elleri bileklere kadar üçer defa yıkamak,

-Ağıza üç kere su vermek

-Buruna üç kere su vermek,

-Yıkamaya sağ taraftaki organlardan başlamak,

-Suyu israf etmemek,

-Abdest alırken konuşmayıp, dua etmek,

-Abdestten sonra kelimei şehadet getirmek,

Abdestin sünnetlerindendir.

Abdestin Alınışı

Abdestin alınışı 6 aşamada tarif edilmiştir.

1)Abdeste niyet ve eûzübesmele ile başlanır.

2)Parmak aralıkları da dahil eller bileklere kadar üçer defa yıkanır.

3)Ağza ve buruna üçer defa su verilip yıkanır.

4)Yüz ve dirseklerle beraber kollar üçer defa yıkanır.

5)Sağ el ıslatılarak elin içiyle başın üstü bir defa meshedilir. İki elin içi ile başın tamamının meshedilmesi daha iyidir. Eller ıslatılarak parmaklarla kulakların içi ve dışı, sonra da ense birer defa meshedilir.

6)Ayaklar üçer defa topukları ile birlikte yıkanır.

Abdest alınırken ve sonrasında aşağıdaki dualar okunur:

Abdest Duaları

Eller yıkanırken okunacak dua

Abdest alacak kimse, abdeste başlarken “Eûzü ve Besmele” çektikten sonra şu duayı okur:

eller yıkanırken okunacak dua

Okunuşu:Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra. Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.

Ağız yıkanırken okunacak dua

ağız yıkanırken okunacak dua

Okunuşu: Allahümme! Eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehu ebedâ Anlamı:Ey Rabbim, bana Peygamberinin havuzundan bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

Buruna su verilirken okunacak dua

Buruna su verilirken okunacak dua

Okunuşu: Allahümme! Lâ tahrimnî râihate na’îmike ve cinânike Anlamı:  “Allah’ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme.”

Yüz yıkanırken okunacak dua

Yüz yıkanırken okunacak dua

  Okunuşu. Allahümme! Beyyıd vechî binûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh” Anlamı: “Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

Sağ kol yıkanırken okunacak dua

Sağ kol yıkanırken okunacak dua

Okunuşu: Allahümme! Atınî kitâbî bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîra Anlamı:Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

Sol kol yıkanırken okunacak dua

Sol kol yıkanırken okunacak dua

Okunuşu: Allahümme! Lâ tutınî  kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîda Anlamı:Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma.”

Baş meshedilirken okunacak dua

Baş meshedilirken okunacak dua

Okunuşu: Allahümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike Anlamı: “Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.”

Kulaklar meshedilirken okunacak dua

Kulak meshedilirken okunacak dua

Okunuşu: Allahümmec’alnî mine’l-lezîne yestemi’ûne’l-kavle fe yettebi’ûne ahsenehû” Anlamı:Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.”

Boyuna mesh edilirken okunacak dua

Boyuna meshederken okunacak dua

Okunuşu:Allahümme! Atık rakabetî minen-nâri Anlamı:”Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar.”

Ayaklar yıkanırken okunacak dua

Ayaklar yıkanırken okunacak dua

Okunuşu: “Allahümme! Sebbit kademeyye alas-sıratı yevme tezûlü fihil-akdam” Anlamı:Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

Abdest alındıktan sonra okunacak dua

Abdest bittikten sonra okunacak dua

Okunuşu:  Eşhedü en lâ ilâhe illalâhu vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühu ve resûlühü.

Allahümmec’alnî minet-tevvâbîne vec’alnî minel-mutatahhirîn. Sübhanekellâhümme ve bi-hamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke.

Anlamı: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yokturO, birdir ve O’nun ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.  “Allâhım! Beni tövbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle. (Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah’ım!! Şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Senden mağfiretini isterim ve Sana tövbe ederim.”

Abdestin Farzları sayfasından detaylı şekilde abdestin farzlarını öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.

Kıble
Bu yazı 1819 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. Jeremy Fam dedi ki:

    Degerli Cami gorevlilerimizin, Her zaman elinizin alt?nda bulunacak cesitli merasimlerde yap?lacak dualar? 

Bir yorum bırak