Ettehiyyatü Duası

Paylaş
 

Ettehıyyatü Duasını sahabeden İbni Mesud (ra) Peygamberimizden (sas) nakletmiştir. Ettehıyyatü namazlarda oturunca ilk olarak okunan duadır. Selamlaşma ile başlar, kelime-i şehadet ile sona erer.

Ettehıyyatü Duası, Peygamberimiz (sas)’in Mirac gecesinde Allah (cc) ile yaptığı selâmlaşmasıdır. Bu olay Kuranı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:

Peygamberimiz (sas) ile Allah arasındaki mesâfe, iki yay kadar yahut daha az kalınca, Peygamberimiz şöyle selam vermiştir:

“Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah’a mahsustur.”

Bu selama Rabbimiz şöyle karşılık vermiştir:

“Ey Peygamber! Selâm sana. Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun”

Bundan sonra Peygamberimiz:

“Selâm ve esenlik bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun.”demiştir. (Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, İstanbul 1972, 1, 106)

                    Ettehiyyatü Duası

 

Ettehiyyatü Duası Arapça Okunuşu: “Et-tahiyyatu lillahi ve’s-salâvatu ve’t-tayyibâtu es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu es-selâmu aleyna ve alâ ıbâdi’llahi’s-salihin. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh”.

Ettehiyyatü Duası Türkçe Manası: “Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Selâm sana. Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm ve esenlik bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka bir ilâh yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resuludür.”

Kıble
Bu yazı 1181 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak