Hacet Duası

Paylaş
 

Hacet duası ile Yaradan’a yalvaralım !

Dua hem ibadet hem de kulun Rabbine ihtiyaçlarını, arzularını, taleplerini iletmesi, kulluğunu ifa etmek için yakarmasıdır. Bir haceti olan mümin bunu dua ile dile getirir. Hiçbir şekle bağlı kalınmaksızın da el açarak hacet dile getirilebilir. Bununla birlikte makbul görülen hacet duaları vardır. Kişi iki veya dört rekat hacet namazı kılar arkasından da hacet duası okur. En sonunda da Rabbine talebini iletir.

İstekler dünyevi veya ahiretle alakalı olabilir. Helal dairede olduktan sonra Yaratıcıdan her türlü talepte bulunulabilir. Şüphesiz ki Onun (Celle celalühü) her şeye gücü yeter. Her zaman uyanık ve kulunu dinlemeye, cevap vermeye hazırdır.

Zaten kulun görevi de Rabbinden talep etmektir. Fakat dua Noel Babadan dilek diler gibi “ya tutarsa” nevinden şüpheli imanla veya Alaaddin’in lambasından çıkan cinden diler gibi “emreder” üslupla yapılmamalıdır. Dua ederken kul Rabbine saygılı olmalı, yalvarmalı, kendinin aciz olduğunun Rabbinin ise ulu ve kudret sahibi olduğunun bilincinde olmalıdır.

Bazen basit bir el açmayla iktifa edemeyiz. “Allah’ım işlerimi rast getir, sağlık, sıhhat huzur ver. Beni ve sevdiklerimi iman ve ihlasla yaşat, düzgün itikat ile yanına al” şeklindeki rutin dualardan sonra başka hacetlerimizi de dile getirmek isteriz. Ciddi ülke meseleleri, evlilik, sağlık, iş gibi konularda adeta Rabbimize açılmak isteriz.

İşte böyle zamanlarda Rabbe hacet duası ile müracaat edilir. Mübarek gün ve geceler bunun için uygun zamanlardır. Fakat dua etmek için mübarek zaman dilimlerini kovalamak şart değildir, her zaman yapılabilir.

Hacet Duası ile ilgili hadis

Abdullah bin Evfa (Radıyallahü Anh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kimin Allah’tan bir dileği olursa, yahut insanlardan birinde görülecek bir ihtiyacı bulunursa, güzelce abdest alsın. Sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Aziz ve Yüce olan Allah’a hamd etsin ve Peygambere Selatü selam getirsin. Sonra (aşağıdaki duayı) desin.”

Kaynak: Tirmizi, Salât, 479; İbni Mace, İkametüssalât, 1384

Hacet Duası

 Hacet Duası Okunuşu:

“Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.”

Hacet Duasının Türkçe Anlamı:

“Halim ve Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”

 Hacet duası nasıl yapılır ?

Hacet duası yapacak kişi dört rekat namaz kılar, ardından Cenâb-ı Allah’ı sena eder, Peygamber Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm), Enbiya-ı İzâm’a, Melâike-i Kiram’a ve selef-i salihîne salat ü selâm getirir, ümmet-i Muhammed’e dua eder ve yukarıdaki hadisi şerifte verilen Hacet Duasını veya aşağıdaki hacet dualarından birini (isterse hepsini) okuduktan sonra hacetini Cenabı Hakka (cc) arz eder.

 Hacet Duaları

hacet duası

Ezberlemek isteyenler için bu duadan daha kısa olan Hacet Duası vardır. Arapçası ve Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir:

hacet duası

Türkçe Hacet Duası

 Allah büyüktür, her türlü hamd Ona aittir. O her türlü eksik ve noksanlıklardan münezehhtir, kulluk sadece Ona yapılır.

Alemlerin Rabbi yüce Allah’a (cc) sonsuz hamd ve şükür, sevgili Peygamberimiz sallalahu aleyhi ve sellem, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun.

Ya Rabbi! Sıkıntımı, kederimi sana arz ediyorum. Doğrusu ben çok kez günah işleyip kendime zulmettim. Affını bekliyorum Allah’ım! Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek vesileleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma ya Erhamerrâhimîn.

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allah’ım. Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda bana merhamet et. Allah’ım Senden diliyor ve dileniyorum, şu hacetimin (talep söylenir) yerine getirilmesi için Sana yöneliyorum.

Allah’ım, Kalbimi imana, İslam’a aç. Beni, ailemi ve tüm İslam alemini ihlasın özüne ermiş, takva yolunda gidenlerden,  Senin sevdiğin, hoşnut olduğun kullarından eyle!.

Allahım! Her türlü halimi ve bütün mü’minlerin hallerini, ıslah eyle. Allah’ım, akıllarımızı, fikirlerimizi, niyetlerimizi ve fiillerimizi ıslah buyur.

Ya rabbi ilahi hakikatlerle gönlümü aydınlat, yüreğime inşirah sal.. Sen Settârsın, günahları örtensin, hata, kusur, günah ve isyan olarak benden ne sâdır olmuşsa Sen onları da ört, bağışla.

Ya Rabb! Aczimi, fakrımı şefaatçi yapıp yüce dergâhına iltica ediyorum; ne olur, merhamet et ve işlerimi kolay hale getir, yüreğimi top yekün islerden, paslardan, küçük-büyük bütün virüs ve mikroplardan arındır. Kabrimi Cennet bahçeleri gibi pür-nur eyle.. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğüm hatalarımı, günahlarımı mağfiret buyur ve tekrar onlara bulaşmak sûretiyle içimin kirlenmesine müsaade etme!. Senden hayr u hasenât istikametindeki bütün hacetlerimi gerçekleştirmeni niyaz ediyorum.

Ey ummadık yerde ummadık zamanda lütuflarda bulunan Rabbim! Beni endişe edip korktuğum hususlardan emîn eyle!

Ey Rabbim! Katından bir rahmet ver, içinde bulunduğum müşkil durumdan bir çıkış yolu ve ferahlık nasip et !

Ey her şeyin biricik mâliki, yegâne sahibi ve tek efendisi Mâlikü’l-Mülk Rabbim! Ne olur, biz Ümmet-i Muhammed’e dirlik ver!

Ey kullarının dualarına icabet eden Mucîb Allah’ım! Beni, sevdiğin ve râzı olduğun işlere muttali kıl, onları bana sevdir, onları gerçekleştirmeye muvaffak kıl!

Alemlerin Rabbi yüce Allah’a (cc) sonsuz hamd ve şükür, sevgili Peygamberimiz sallalahu aleyhi ve sellem, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun.

Kıble
Bu yazı 2866 kere okundu.
  • Site Yorum

2 adet yorum var.

  1. selim dedi ki:

    allah dualarımızı kabul etsin, amin

  2. turgut dedi ki:

    türbeye mürbeye gitmeye gerek yok sen iste allah verir

Bir yorum bırak

Bunlar da ilginizi çekebilir