Hacet Namazı nasıl kılınır ?

Paylaş
 

Hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur ?

Namaz, abdin kul olduğunu hatırlayarak o anki işlerini bırakıp Cenabı Rabbülalemine (cc) yakarması… Dua Yaratanın hazinesinden istekte bulunulması… Hacet namazı ise hacet, namaz ve duanın buluştuğu kutlu bir ibadet, Allah’ın (cc) kullarına bahşettiği eşsiz bir fırsat…

İnsan yaşamı düzlükler, engebeler, inişler çıkışlar, varlıklar yokluklar ile oradan buraya, buradan öbür tarafa koşuşturma ile geçer. Bunların hepsi birer imtihandır, bazen kıtlıkla bazen de bollukla denenir insan. Sürekli bir mücadele vardır. Okurken, çalışırken, aile içinde, dostlar arasında, düşmanlara karşı hep sınav verir, koşuşturma içinde verilen yaşam ve kulluk görevini en iyi şekilde ifaya çalışır.

Hep daha iyisini, daha güzelini ister. Başarılı bir iş yaşamı, huzurlu bir yuva, örnek aile, düşenin elinden tutan örnek bir karakter.. İnsan bunları ister. Ama başarıya giden yollar hep sarp yokuşlardan geçmektedir. Ne zaman hayırlı bir yola girilse engebeler, ve ayağa takılacak taşlar çıkar. Aslında bu tür zorluklar Rabbe sığınmak için vesilelerdir. Kul acizliğini hatırlar ve hacetini dua ile Yaratıcı’ya iletir.

Bazen dünyevi şeyler -ki dünya ahiretin tarlası olduğu için hafife almamak gerekir- bazen de manevi değerler, insanlığın ıslahı ve azaptan kurtuluşu, dünyanın yaşanılır hale gelmesi gibi daha üst ölçekte talepler ile Allah’ın (cc) huzuruna çıkarız.

Aslında dua karşılaşılan dert ve musibetler, gerçekleşmesi arzulanan hayaller için kullanabileceği tek kozdur. Kulluk görevinin en mühim ibadetidir. İşte bu nedenlerle Hacet namazı kulun hazinesi ve güçlüklere karşı kullanabileceği en etkili silahlardan biridir.

Konu ile ilgili bir hadisi şerifi nakletmekte fayda var:

“Bir yaz günü Hazreti Enes’e (ra) bahçıvanı gelerek, yağmur yağmadığından ve bahçenin kuruduğundan yakınır. Bu haber üzerine Hazreti Enes, Resûlullah’ın, “Herhangi bir ihtiyacı olan kimse iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a dua etsin.” şeklindeki tavsiyesini hatırlar. Su isteyerek abdest alıp namaza durur. Selam verdikten sonra bahçıvanına, “Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun?” diye sorar. Bahçıvan, “Göremiyorum.” der. Hz. Enes, tekrar içeri girip namaz kılmaya devam eder. Birkaç kez bahçıvana, “Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun?” diye sorunca adam, “Kuş kanadı gibi bir bulut görüyorum.” der. Bunun üzerine Hz. Enes, namazını ve duasını sürdürür. Az sonra bahçıvan, Hazreti Enes’in yanına gelir ve “Gök bulutla kaplandı ve yağmur yağmaya başladı.” der. Bunun üzerine Enes (ra), “Haydi, ata bin de yağmurun nerelere kadar yağdığına bak.” der. Bahçıvan, etrafı dolaştığında, yağmurun sadece Hazreti Enes’in büyük bahçesine yağdığını görür. (İbn-i Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, c. 7: 21-22)”

Hacet Namazının ne kadar büyük bir nimet ve ne kadar etkili bir silah olduğunu gösteren bir hadisi şerif de şudur:

Sahabelerden Ebu Mı’lâk (ra) isminde ticaretle uğraşan bir zat vardı. Bir defasında ticaret için yolculuk yapıyordu. O zamanlarda yol güvenliği yoktu. Bu yüzden karşısına silahlı bir eşkıya çıktı. “Neyin varsa çıkar, seni öldüreceğim.” dedi. Bu tehdit karşısında Ebu Mı’lâk, “Maksadın mal almaksa al.” dedi. Hırsız ise malı almakla birlikte izini de kaybettirmek istiyordu. “Ben sadece senin canını istiyorum.” dedi. Ebu Mı’lâk da hırsızdan namaz kılması için izin istedi. Hırsızın izin vermesiyle birlikte Ebu Mı’lâk, namaz kılarak dua etti. Duasını üç defa tekrarlayan Ebu Mı’lak, duayı bitirir bitirmez silahlı bir atlının hırsıza hızla yaklaştığını gördü ve atlı, hırsızı bir mızrak saplayarak öldürdü. Ebu Mı’lâk, kim olduğu sorduğu atlıdan, melek olduğunu ve kıldığı namazla, ettiği dua vesilesiyle kendisine geldiği cevabını aldı: “Şunu bil ki abdest alıp dört rekat namaz kılan ve bu duayı yapan kimsenin, zorda olsun veya olmasın duası kabul edilir.” (İbn-i Hâcer, el-İsâbe, c. 4:182)

Hacet namazının kıymetini biliyor muyuz ?

Yukarıda yer alan hadisi şeriflerde hacet namazının ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Peki biz Hacet Namazı gibi bir hazineden yeteri kadar yararlanabiliyor muyuz ? Sanırım çoğu kişiye sorsak bunun cevabı “hayır” olacaktır. Maliyet gerektirmeyen ve sadece birkaç dakika süren Hacet Namazından istifade edememek şüphesiz ki mimin için büyük bir kayıptır.

Kur’an-ı Kerim’in Bakara Sûresi’nin 153. ayetinde “Ey iman edenler! Allah’tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” buyruluyor. Bu ayet de duanın namazla desteklenmesindeki önemi açıkça vurguluyor.

Hacet Namazı nasıl kılınır ?

Hacet namazı nafile bir ibadettir ve iki, dört veya oniki rekat kılınabilir. Nafile bir namaz olduğu için istenilen sureler okunabilir. Fakat Hacet Namazında Peygamberimiz (SAS)’ın okunmasını tavsiye ettiği sureleri okumak daha sevaptır.

Hacet namazı dört rekat kılınacak ise ilk rekatta Fatiha Suresinden sonra üç kere Ayetel Kursi, iki, üç ve dördüncü rekatlarda Fatiha Suresinden sonra birer kere İhlas (Kulhuvallahü ehad), Felak ve Nas Sureleri okunur.

Hacet Namazının Yatsı Namazından sonra kılınmasının efdal olduğu görüşünde olanlar vardır. Fakat başka zamanlarda da kılınabilir.

Hacet Namazı Duası

Okunuşu:Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a’mele ehli’l yakîni ve münâsahete ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r–rağbeti ve teabbüde ehli’l-vera’i ve irfâne ehli’l-ilmi hattâ ehâfek. Allahümme innî es’elüke mehâfeten tahcizünî an ma’siyetike hatta a’mele bi-tâatike amelen estehikku bihî rızâke ve hatt’a ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke’n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fî’l-umûri husni zannın bike. Subhâne hâlikı’n-nûr.”

Anlamı: “Allah’ım, Senden hidayet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, haşyet ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin talebini, verâ ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, Senden gereği gibi korkayım. Allah’ım Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan men etsin. Tâ ki, Sana itaat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ereyim. Senden korkarak tevbeyle Sana döneyim. Sırf Senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim. Her işte Sana güvenip Sana dayanayım. Sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah’ı teşbih ederim.”

Hacet Namazının kılınışı ile ilgili bir hadisi şerif de şudur:

“Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceğinde önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Rasulüllah’a salavat getirsin ve şöyle desin: “La ilahe illAllahü’l-halimü’l-kerim, sübhanellahi Rabbiye’l-arşi’l-azim, el-hamdü lillahi Rabbi’l-alemin, es’elüke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike, ve’l-ismete min külli zenbin ve’l-ganimete min külli birrin ve’s-selamete min külli ismin, la teda’ li zenben illa ğafertehu ve la hemmen illa ferractehu, ve la haceten hiye leke rıdan illa kadayteha, ya erhamer-rahımin.”   Anlamı:   “Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur, ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur, Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım! Rahmetini, bağışlamanı, bütün günahlardan korunmayı ve kurtulmayı ve her türlü iyiliği isterim, bütün günahlarımı bağışla, bütün sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün ihtiyaçlarımı gider, ey merhametlilerin en merhametlisi” (Tirmizi, Salat, 140, 348, Vitir, 17; İbn Mace, İkamet, 189).

Kıble
Bu yazı 2495 kere okundu.
  • Site Yorum

3 adet yorum var.

  1. melis dedi ki:

    teşekkürler ayrıntılı anlatım için

  2. rett dedi ki:

    bu akşam yarsıdan sonra kılacağım, allah razı olsun

  3. elif dedi ki:

    bu sayfayı sık kullanılanlara ekledim, başım sıkıştıkça hacet namazı kılıyoyurm

Bir yorum bırak

Bunlar da ilginizi çekebilir