İsmi Azam Duası

Paylaş
 

İsmi azamın kelime manası büyük isim demektir. Dini terminolojide ise “Allah’ın yüce ismi” manasına gelir. Dua ederken esmaül hüsna yani Allah’ın güzel isimleri ile dua etmek daha makbuldür. Allah’ın isimleri hem güzeldir hem de Onun yüceliğini yansıtır. Bir çok hadisi şerifte Allah’ın yüce isimleri ile dua edildiğinde Allah’ın duayı kabul edeceği bildirilmektedir. Bu hadisi şeriflerden birisi tanesi aşağıda yer almaktadır:

Enes b. Malik (r.a.) bildiriyor:

Hz. Peygamber (s.a.s.), bir gün camiye girdi. Bir sahabi namaz kılıyordu. Bu sahabi namazdan sonra dua etmeye başladı ve duasında şöyle diyordu:

Allah’ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilâh yoktur. (Sen), mennânsın (çok nimet verensin), gökleri ve yeri yokken var edensin, celâl ve ikram sahibisin, ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan; zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah’ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum.”

Bu duayı işiten Peygamberimiz (s.a.s.):

Bu kimse, Allah’ın ism-i a’zâm’ı ile dua etti ki ism-i a’zâm ile dua edildiğinde Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince Allah verir” (Hakim, De’avat, I, 504; Ebu Ya’la, Zikir ve Dua, No:1124) buyurdu.

Hadislerde Allah’ın ism-i a’zamı olarak birden çok isim zikredilmiştir. Bu isimlerin başında lafza-i celal; sonra Rahman, Rahim, Rab, Mennan, Ehad, Samed, Hayy, Kayyum, Maliku’l-mülk, Bedi’u’s-semavati ve’l-erd, Zu’lcelali ve’l-ikram, la ilahe illallah, la ilahe illa ente isimleri gelmektedir. (bk. Muslim, Salatu’l-musafirin, 258; Tirmizi, De’avat, 65; İbn Mace, Dua, 9; Darimi, Fedailu’l-Kur’an, 14; Ahmed, III, 120; VI, 461)

*Ben şahsen ismi azam hangisidir diye tartışmak yerine duanın mahiyetine uygun olan ismin ismi azam olabileceğini düşünmekteyim. Yani Allah’ta şifa isteyen birisi “Şafi” (Şifa veren) ismi ile, Allah’tan adalet isteyen, zalimlerin cezalandırılmasını isteyen kişi “Adl” (Adil) ismi ile dua etmelidir.

                                    İsmi Azam Duası

 

İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu: Allahümme inni es’elüke bi enne lekel hamdü la’ ilahe illa entel mennanü bedi’ussemavati vel ardı zül celali vel ikrami ya’ hayyu ya gayyum.

*Editörün kişisel görüşüdür.

Kıble
Bu yazı 1516 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak