İstihare Duası

Paylaş
 

İstihare nedir, istihare duası nasıl yapılır ?

İstihare bir konuda hangi tercihin daha hayırlı olduğunu Cenabı Hak’tan (cc) talep etmektir. İnsan gündelik yaşamında çoğu kere kararsızlıklar yaşar. Taşınayım mı taşınmayayım mı ? O kişiyle evleneyim mi, evlenmeyeyim mi ? Falanca sektörde mi çalışayım yoksa filanca sektöre mi gireyim? Gibi.

Kısacası bir konuda kararsız kalınırsa hakkında hayırlısını öğrenmek için bu yola başvurulabilir. Dinimizdeki hükmü menduptur, yani yapılabilir ama yapılmazsa da günah olmaz. Hadislerle yapılması teşvik edilmiştir.

Sadece doğru kararı vermek için değil aynı zamanda da kulluk görevi olan “dua” ibadetinin yerine getirilmesi için yapılır.

Ve ben, cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat Suresi 56. Ayet) ve “İnananlara de ki: Dua, yalvarma ve ibadetiniz olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi? Ve inkârcılara da de ki: Gerçek şu ki siz, Allah’ın mesajını yalan saydınız, artık bu yüzden azap size sarılacak, yakanızı bırakmayacaktır.” (Furkan Suresi 77. Ayet) Gibi ayetler duanın ibadetinin özü olduğu yani, yaratılış amacımızın dua etmek olduğunu bildirmektedir. Kulluk görevini layıkıyla yerine getirmek isteyen kul da buna uygun olarak Rabbiyle yakınlaşmak için vesileler arar. Kararsız kalınca yapılan istihare de bu vesilelerden bir tanesidir.

Bazı durumlarda da istihare yapmaya gerek yoktur. Örneğin dinimizin haram saydığı fiili işlemek için istihare yapılmaz. Veya işin sonunda zarara uğrayacağımız belli ise, bu konuda kesin kanaat oluşmuşsa istihare yapmanın  manası yoktur.

İstihare yapmak için Yatsı namazından sonra iki rekat istihare namazı kılınır. Namazdan sonra istihare duası yapılır. Duanın ardından yatılır. Gece görülen rüyanın kalpte uyandırdığı hisse göre hareket edilir. İstihare yapılırken görülen rüyalardaki renkler önemlidir. Yeşil veya beyaz görülürse talep edilen şeyin olumlu olduğuna kırmızı veya beyaz renklerin hakim olduğu rüya görülürse de talebin olumsuz, gidilecek yolun hayırsız olduğuna yorulur. Bununla birlikte renklere kesin bir mana yüklenemez, kişinin rüyada ne hissettiği daha önemlidir.

 İstihare yedi gün tekrarlanır. İstihare sonucunda varılan kanı doğrultusunda hareket etme mecburiyeti yoktur. Çünkü rüya ile amel etme mecburiyeti olmadığı gibi istihare ile kalbe doğan şeyin hayırlı olup olmadığı konusunda kesinlik yoktur. Çünkü doğruyu ve hayırlısını ancak Allah (cc) bilir.

İstihare namazında hangi sureler okunur ?

İstihare namazı iki rekat kılınır, ilk rekatta Fatiha suresinden sonra Kâfirûn suresi, ikinci rekatta ise Fatiha suresinden sonra İhlas suresi okunur.

Namazın ardından istihare duası yapılır. Peygamberimizin (SAS) bildirdiği istihare duası aşağıdaki şekildedir:

İstihare Duası

Allahım! senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. senin büyük fazlu kereminden ihsan etmeni istiyorum. senin her şeye gücün yeter, ben ise âcizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. allâh’ım! yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! yok eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. hayır nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!” (Buhârî, Teheccüd, 25)

İstihare duasının Arapçası aşağıdaki şekildedir:

istihare duası

 

İstihare Duası Arapça Okunuşu:“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.”

Kıble
Bu yazı 2026 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. veli dedi ki:

    yazı çok faydalı oldu teşekkürler

Bir yorum bırak