İstihare namazı nasıl kılınır ?

Paylaş
 

istihare namazı nasıl kılınır, hangi dua okunur ?

Önce istihare namazı neden kılınır, bu konuda bilgi verelim. İstihare namazı istihare yapmanın rükünlerinden biridir. İstihare yapmak isteyen birisi istihare namazını kılar, istihare duasını okuyup kalbine doğan hislere göre kararını verir.

İstihare neden yapılır ?

Bazen hayatımızla ilgili önemli kararlar vermek zorunda kalırız. Evlilik, iş veya okul seçimi gibi mesela. Böyle durumlarda kararsızlığa düşüldüğünde istihare yapmak tavsiye edilir. Bu Peygamberimizin (SAS) tavsiyesidir. Hadis alimi Buhari’den nakledilen bir hadiste Peygamberimizin (SAS) “Biriniz bir iş yapmaya niyetlenince farzın dışında iki rek’at namaz kılsın ve şöyle desin: Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, kudretinden gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum, kudretinden gücüme güç katmanı istiyorum. Ben (hakkımda hayırlısını) bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben acizim ama senin gücün her şeye yeter. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!” dediği rivayet edilir. (Buhari, Teheccüd, 25)

İstihare ile ilgili diğer hadisler de şunlardır:

 • “İstihare eden zarara düşmez.” (Buhari)
 • “Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.” (Buhari)
 • Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan mânâdadır. (Tecrid Tercemesi, 4:143.)
 • Sa’d b. Ebi Vakkas’tan, Resulullah (a.s)’in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Âdem oğlunun Allah’tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir. Allah’ın hükmüne razı olması da saâdetindendir. Allah’tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah’ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır” (Ahmed b. Hanbel, I, 167; Tirmizi, Kader, 15)

İstiharenin dinimizdeki dayanağı bu hadislerdir. İstihare yapmak menduptur. Yani yapılırsa sevap olur fakat yapılmaması halinde bir sorumluluk yoktur.

Hangi durumlarda istihare yapılmalıdır ?

İstihare hayatımızı ciddi derecede etkileyecek kararlar vermeden önce yapılır. Ciddiyetin derecesi kişiye kalmıştır. Akşama ne yemek pişireyim diyerek istihare yapılması çok da uygun değildir. Ayrıca haram olduğu bilinen işler için de istihare yapılmaz. Örneğin birahane açayım mı diye istihare yapılmaz. Çünkü haram olan şeyin yapılmaması gerektiği zaten bellidir.

Kişi yapacağı iş konusunda bir tarafa meyletmişse, yine de istihare yapabilir. Çünkü bazen bizim için hayırlı olduğunu zannettiğimiz şeyler de şer olabilir.

İstihare yapmadan önce yapılacak iş, karar verilecek mesele hakkında bilgi sahibi olmak, fikrine bilgisine güvenilir kişilerle istişare yapmak (bilgi alışverişi) gerekir. Hiç araştırma yapmadan istihareye göre hareket etmek uygun değildir. Örneğin evlenme üzere olduğunuz birisi var. O kişi ile evlenmenizin hayırlı olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu durumda evvela evlenecek kişinin huyunu suyunu araştırmak, evlilikten ne beklediğini öğrenmek, tanıyan kişilerden fikir almak gerekir. Daha sonra da istihare yapılır.

İstihare nasıl yapılır ?

İstihare için sabah namazının sünneti gibi iki rekat namaz kılınır. İlk rekatta Kafirun Suresi ikinci rekatta İhlas Suresi okunur. İstihare namazının ardından istihare duası okunur. (İstihare duası için tıklayınız) Daha sonra istihare konusu ile ilgili olarak kalbe ilham doğması umulur.

İstihare yapıldıktan sonra görülen rüyalara dikkat edilmeli, hatırlanmaya çalışılmalıdır. Rüyalarda ferahlık, yeşil veya beyaz renkler olursa yapılması istenen şeyin hayırlı olduğunu, sıkıntı ve kırmızı-siyah renkler hakimse yapılması arzulanan şeyin hayırsız olduğu düşünülür. Bununla birlikte renkler konusunda saplantılı olmamak gerekir. Önemli olan kişinin kalbinin ne tarafa meylettiğidir.

Rüyalar konusunda dikkat edilecek bir husus da rüyanın ne zaman görüldüğüdür. Yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki rüyaların sahih olma olasılığı yüksek iken sabah namazından sonra veya gün içinde görülen rüyaların genellikle karışık ve şeytan aldatmacasıdır.

Sahih rüyaların bir özelliği de net ve berrak olmalarıdır. Mecazlı şeyler görülse de nesneler, canlılar ve yerler daha belirgin tanımlanabilir sahih rüyalarda. Şeytan işi veya bilinç altı yönlendirmesiyle oluşan rüyalarda ise alakasız unsurlar bir arada bulunur, kişilik ve yer tanımlamalarında değişkenlik vardır.

İstihare yapan kişi illaki konu ile ilgili rüya görecek diye bir şey yoktur. Önemli olan kalbe ilham doğmasıdır. İstihare yapılmış ama kalbe ilham gelmemişse istiharenin yedi gün boyunca tekrarlanması tavsiye edilir.

İstihare ne zaman yapılır ?

İstihare yapmak için çoğunlukla yatsı namazından sonrası seçilir. Çünkü gündüzleri beynimiz ve kalbimiz fazlasıyla meşguldür, geceler düşünme ve karar verme açısından daha müsaittir. Ayrıca gece yatınca rüya görme ihtimali vardır. Görülen rüya karar vermeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte istihare namaz kılması caiz olan zaman dilimlerinde örneğin kuşluk veya öğleden sonra da yapılabilecek bir ibadettir. Rüya görmek de istiharenin şartlarından biri değildir. Rüya görülmezse istihare kabul olmadı demek değildir. Önemli olan kalbe ilham gelmesidir. Bazen kalbe ilham da gelmeyebilir. Bu durum da istihare kabul olmadı şeklinde yorumlanamaz, çünkü aslolan kararsızlık anında dinde bildirilen ibadeti yapmış olmaktır.

İstihare için dini gün ve geceler seçilmesi daha uygundur. Kalbe ilham gelmesi maneviyat ve kalp inceliği ilgili olduğundan istihare öncesi ve sonrasında nafile ve kaza namazları kılınması, oruç tutulması, zikir ve evradu ezkar okunması, Kuranı Kerim okunması istiharenin etkisini artıracaktır. İstihare için en müsait zaman Üç aylar ve Ramazan Ayıdır.

İstihare başkasına yaptırılabilir mi?

Bazen insanın beyni bir seçeneği kalbi de öbür seçeneği arzular. Bu durumda kişi istihare yapsa dahi doğru sonuca ulaşamayacağı, bilinçaltı yönlendirmelerin kendisini yanıltacağını düşünürse bir başkasından kendisi için istihare yapmasını rica edebilir. Yani bir başkası adına istihare yapılabilir.

Fakat namazı başkası kılacak, duayı bir başkası okuyacak şeklinde istihare yapılmaz. İstihareyi kim yapacaksa namazı da o kılmalıdır. İstihare duasını ezberlemeye gerek yoktur, bir kağıda yazıp namazın arkasından okunabilir. (İstihare duası için tıklayınız. İstihare duasının Arapça ve Türkçesi yazılıdır.)

İstihare duasının Türkçesi de okunabilir mi?

İstihare duasının illaki Arapçasının okunmasına da gerek olmayıp Türkçe mealinin okunması yeterlidir. Namazdan sonra tespih çekmek, dua etmek kişiye kalmıştır. Gusül abdesti ile istihare yapmak, yatarken abdestli olmak, kıbleye dönmek, Kuran ve dua okumak kişiyi Allah’a yakınlaştırarak istiharenin etkisini artıracaktır ama bunları yapmak zorunlu değildir. Ayrıca sadaka vermek ve hastaları ziyaret etmek de insanın manevi yolculuğuna katkı yapar.

Günahkarların istiharesi kabul olur mu ?

Namazla ibadetle fazla arası olmayan kişiler istihare yapmak istese kabul olur mu veya işe yarar mı ? Halkımızın çoğunluğu imanlı olsa da ibadete serin yaşamaktadır. Kabul etmek gerekir ki çoğumuz farz olan ibadetleri bile yapamamaktayız. Böyle kişiler önemli bir karar öncesinde istihare yapsalar maksatlarına ulaşırlar mı ?

Şüphesiz ki Allah’ın kapısı tüm kullarına açıktır. Ne zaman istesek tövbe edebilir, günahlarımızdan vazgeçebiliriz. Bu nedenle hayatında tek rekat namaz kılmamış birisi bile istihare yapabilir. Allah’ın izniyle de maksadına ulaşabilir. İstihare duası yapmadan önce günahlarına tövbe etmesi makbuldür ama şart değildir. Sizin için istihareyi bir başkası da yapabilir.

İstihare namazı nasıl kılınır ?

İstihare namazı iki rekattir ve sabah namazının sünneti gibi kılınır. İlk rekatte Kafirun ikinci rekatte İhlas Suresi okunması makbuldür.

Eğer namaz kılmak konusunda tereddüt yaşıyorsanız veya namaz kılmayı bilmiyorsanız istihare namazının kılınışı aşağıdaki şekildedir:

Abdest alınır kıbleye yönelerek tekbir alınır.

1.Rekatte; Eller bağlanır, önce Subhaneke Duası sonra euzubesmele çekerek Fatiha Suresi okunur. Fatiha’dan sonra Kafirun Suresi okunur.

Tekbir alınarak rükuya gidilir. En az üç defa olmak üzere tek sayıda Sübhanerabbiyel azîm denilir. Semi’allahü limen hamideh denilerek rükudan kalkılır. Doğrulma esnasında Rabbenâ lekel-hamd denilir ve tekbir alınarak secdeye gidilir.

Secdede en az üç defa olmak üzere tek sayıda Sübhanerabbiye’l a’lâ denilir. Secdeden tekbir alınarak kalkıp oturulur, yine tekbir alınarak secdeye gidilir. Secdede en az üç defa olmak üzere tek sayıda Sübhanerabbiye’l a’lâ denilir.

Tekbir alınarak ayağa kalkılır.

2.Rekatte;

İkinci rekatte euzu besmele çekilmez, besmele ile Fatiha Suresi, ardından da İhlas Suresi (Kulhu vallahu ehad…) okunur.

Tekbir alınarak rükuya gidilir. En az üç defa olmak üzere tek sayıda Sübhanerabbiyel azîm denilir. Semi’allahü limen hamideh denilerek rükudan kalkılır. Doğrulma esnasında Rabbenâ lekel-hamd denilir ve tekbir alınarak secdeye gidilir.

Secdede en az üç defa olmak üzere tek sayıda Sübhanerabbiye’l a’lâ denilir. Secdeden tekbir alınarak kalkıp oturulur, yine tekbir alınarak secdeye gidilir. Secdede en az üç defa olmak üzere tek sayıda Sübhanerabbiye’l a’lâ denilir.

Tekbir alınarak oturulur. Otururken sırasıyla Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Barik ve Rabbenâ duaları (Rabbenâ âtina…   ve Rabbenâğfirlî… duaları) okunur. Önce sağa sonra da sola selam verilir.( Esselâmü aleyküm ve rahmetullah denilerek)

İstihare namazından sonra şu dua okunmalıdır:

istihare duası

 

Kıble
Bu yazı 4216 kere okundu.
 • Site Yorum

4 adet yorum var.

 1. kezban dedi ki:

  İstihare namazi kıldım ama tövbe etmeyi unuttum istihare namazının dualarininda pek bilmediğim için hattıyla kilamadim rabbim kabul edermi rüyamda gece ve yağmur yazdığını gördüm iyi mi böyle görülen ruya evleneceğim lütfen acil cvp yazarsanız sevinirim allah rızası için

  • ibrahim dedi ki:

   Ne hissettiğiniz, içinize ne doğduğuna göre kendiniz karar vermelisiniz. İnşallah dualarınız kabul olur

 2. Bahar dedi ki:

  Ben 2009 yılında istiare yattım isyenler vardı ve rüyamda 2 çocuk ve eski Sevgilimi gördüm çok şaşırdım ve bana rüyamda senin esin benim dedi ve rüyada eşimdi .2016 yılındaki ve hala sadece sevgilim daha evlenemedik 28 yaşındayım 15 gündür ayrılık ama merak ettiğim bir şey var istiare için böyle bir rüya görmek mümkünmu renk yok 10 yildir çıkıyorum onunla ve daha 1 arpa boyu yol alamadım kafam çok karışık

 3. Arzu dedi ki:

  Salam inşallah mence o, sizin qismətizdi umudunuzu qırmayın inşallah vaxti var Allah bilir

Bir yorum bırak

Bunlar da ilginizi çekebilir