Kamet Nasıl Getirilir ?

Paylaş
 

Kamet farz namazlara başlarken söylenen ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in uygulamasına dayanan bir sünnettir. Terkedilmesi ise mekruhtur. Kameti erkeklerin getirmesi gerekir, kadın veya çocuklar kamet getirmezler. İster tek başına isterse de cemaatle namaz kılınsın kamet getirilir. Fakat bir yerde o vakitte kamet getirilmiş ise yeniden kamet getirmeye gerek yoktur.

Ezanı yavaş, kameti ise ezana göre daha hızlı okumak gerekir. Bir hadisi şerifte Peygamberimiz (sas) zamanın müezzini Bilal (ra)’e:

 “Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. Kamet getirdiğin zaman ise hızlı oku ” (Tirmizi, Salât, 29)buyurmuştur. Kamet getirmek için ayağa kalmak gerekir. Kıbleye dönerek kamet getirilir, kamet getirilirken yürünmesi veya lakayıt hareketlerde bulunulması uygun değildir..

Kamet getirilirken cemaatin içinden müezzinin söylediklerini tekrar etmesi  (“Hayye Alessalah, Hayye Alelfelah” denilirken tekrarlanmayıp ” La havle ve la kuvvete illa billah” denilir) müstehabdır.

İmam-ı A’zam’a göre cemaatle namaz kılmak üzere “Kad kameti’s-salat=namaz başladı” denildiği anda imamın namaza başlaması, namazın adabındandır. İmam, bu hareketi ile müezzinin sözünü doğrulamış olur. Fakat namaza kamet bittikten sonra başlanılmasında da sakınca yoktur.

Kameti cemaatten birisi getirebileceği gibi imam da getirebilir.

 Kamet Nasıl Getirilir ?

Kamet şu şekilde getirilir:

Namazın farzından önce müezzin:

Allahü ekber,Allahü ekber  (Allah Büyüktür)

Allahü ekber, Allahü ekber  (Allah Büyüktür)

Eşhüde en la ilâhe illallah (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur)

Eşhüde en la ilâhe illallah (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur)

Eşhedü enne Muhammeden Rasululullah (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)

Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah  (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)

Hayye alessalah (Haydi Namaza) Hayye alessalah (Haydi Namaza)

Hayye alel-felâh (Haydi kurtuluşa) Hayye alel-felah (Haydi kurtuluşa)

Kad kâmeti’s-sâlatu (Namaz başladı ) Kad kameti’s-salah (Namaz başladı )

Allahü ekber Allahü ekber (Allah büyüktür)

La ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur )

Şeklinde kamet getirir. Kametin ezandan farkı “Kad kameti’s-salah” yani namaz başladı cümlesidir. Özellikle yazları çocukları namaza teşvik etmek için kameti onlara getirttirirler. Aklı başında, mümeyyiz erkek çocuklarının  kamet getirmesinde bir sakınca yoktur.

Camide kamet getiren müezzin aynı zamanda namaz tesbihatını da yaptırır. Namaz tamamlanınca tesbihat aşağıdaki şekilde yapılır ;

Farz namazın arkasından “Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.” denilir. Tesbihata başlarken “Alâ Rasulina salavat” (Peygamberimize salavat getirin) denilir.

Salavat getirdikten sonra; “Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” denilir.

Müezzin bu duayı okuduktan sonra herkes Ayetel Kürsiyi okur.

Ayetel Kursi Arapça okunuşu: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey’in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Türkçe anlamı: “Allah, O’ndan başka ilahi yoktur; O, hayydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. izni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Ayetel Kursi okununca müezzin; “Ve hüvel aliyyül aziymizül celali subhanellah.”  der.

Hep birlikte 33 defa Subhanalah denilir. Daha sonra müezzin; “Subhanel bagiy daime nil hamdülillah.”der.

Hep birlikte 33 defa “Elhamdülillah” denilir.

Daha sonra müezzin:

“Rabbil alemiyne teala sanuhu allahu ekber.” Der.

Hep birlikte 33 defa “Allahu ekber” denilir.

Tesbihatın sonunda müezzin:

“Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ serike leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli sey`in kadîr” veya

“Allahümmehsürna fi zümretis salihin” dedikten sonra hep birlikte dua edilir.

Duadan sonra “El Fatiha” denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

Kıble
Bu yazı 2543 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak