Nazar Duası

Nazar Duası

Nazar değmesi nasıl olur, nazara karşı hangi duaları okumalı ? Bu yazımızda nazar değmesi konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir. Nazarın bilimsel...

Nazar değmesi nasıl olur, nazara karşı hangi duaları okumalı ?

Bu yazımızda nazar değmesi konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir. Nazarın bilimsel açıklaması, nazar ile ilgili ayet ve hadisler verilerek nazardan korunmak için okunabilecek dua ve sureler hakkında bilgi verilecektir.

Günlük hayatımızda nazar

Yeni bir araba aldınız, bebeğiniz oldu, nişanlandınız, bahçedeki mahsulleriniz olgunlaştı… Böyle durumlarda nazar değmesine en yakın olduğunuz durumlardır. Günlük hayatımızda farkında olmasak da nazar değmesi ile karşılaşıyoruz. Sebepsiz ağrılar, sakarlıklar, kendini kötü hissetme, kilitlenmeler… Sahne korkusu yani kalabalık önünde ne yapacağını bilememe, birisi bakarken elindekini düşürme veya salata yaparken birisi size bakarken elinizi kesmeniz…

Kabul etmek lazım ki birileri bize bakarsa sakarlık katsayımız artıyor, çok kişi bize bakarsa daha da garipleşiyoruz. Her gün nazar ile iç içeyiz aslında.

Nazar değmesi, insanı mezara, deveyi de kazana koyacak kadar etkili olabilse de genellikle küçük çaplı nazar değmelerine maruz kalıyoruz. Elimizdeki bardak aniden kayıyor, topluluk karşısında konuşurken nutkumuz tutuluyor, bazen nedensiz şekilde oturduğumuz yerden kalkmak istemiyoruz. İşin gerçeği, tedbir alınmazsa nazar değmesi hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum.

Nazar değmesinin bilimsel açıklaması

Nazar değmesi kimilerince hurafe, kimilerince gerçek, çoğu kişi tarafından da varlığı yokluğu bilinmeyen bir hadise. Kuran ve hadislerde nazar değmesinin gerçek olduğu belirtildiğinden biz Müslümanlar olarak bu konuya var mı, yok mu şeklinde bakmıyoruz. Peygamberimiz “nazar haktır” demiştir. Demek ki nazar vardır.

Bilim ve teknoloji çağında insanların inandığı unsurlara bilimsel açıklama araması doğaldır. Bilimsel olarak ispat edilmeyen her şey hurafe olarak kabul etmektedir. Bilim nazar konusunda iki kere iki dört eder şeklinde kesin bir yanıt veremiyor. Ne reddedebiliyor ne de detaylı bir açıklama yapabiliyor. Bunun sebebi aslında nazarın biyoenerji ve gözle görünmeyen ancak üst düzey deney ortamlarında saptanabilen enerji akımları ile ilgili olması. Bilim dünyası bu konuda yeni yeni ilerleme kaydediyor, örneğin yakın zamanda yapılan Cern deneylerinde “tanrı parçacığı” olarak adlandırılan “higgins bozonu” nun işlevi araştırıldı. Bu bozonun enerji yoğunluğunu maddeye çevirebileceğini söyleyen bilim çevreleri astronomik harcamalar yaparak iddiayı kanıtlamaya çalışıyor. Bir zamanlar “yoktan var edilemez” şeklinde keskin düşünen bilim dünyası, eskiden varlık alemini sadece gözlemlediklerinden ibaret olarak görürken, gözlemlediklerinin gerçekte var olanın sadece çok küçük bir kısmı olduğunu keşfedince, anti madde ve çeşitli bozonlar üzerinde çalışmalarını artırarak nazar, büyü ve hipnoz gibi konularda daha temkinli konuşmaya başladı.

İşin gerçeği nazar ileri fiziğin konusu ve henüz bilim adamları bu konuda yetersiz. Bununla birlikte nazar değmesi halkın anlayacağı şekilde şöyle anlatılabilir:

Bir fabrikada ne görürsünüz? Aletler, makinalar, teçhizatlar, çalışanlar, malzemeler vs. Peki bunlar bir araya gelince fabrika çalışır mı? Aslında çalışmaz. Çünkü bu sistemi çalıştırma için enerji gerekir. Elektrik şalteri açılınca makinalar işlemeye başlar.

Vücudumuz da bu şekildedir. Organlarımız, dokularımız, sinir sistemimiz vardır. Ama bunun çalışması için ayrıca bir de biyoenerji gerekir. Örnek vermek gerekirse acıktığımızda beyinden mideye sinirler vasıtasıyla mesaj gider. “Acıktım” İşte bu mesajlar bir çeşit enerjinin gücü ile bir sinirden diğerine iletilir. Vücuttaki tüm işleyiş bu şekildedir. Bu enerji yemeklerden alınan kaloriden farklıdır.

Nazar değme konusunda başlıca faktör gözdür. Lut Kavmi kıssasında Lut aleyhisselama felaket anında geriye dönüp bakmaması emredilmiştir. Lut kavminin yaşadığı felaket aniden gelen, nükleer bomba etkisi yaratan bir felakettir. Böyle bir felakette geriye dönüp bakılmamasını söylemek gözün dışarıdan gelen elektromanyetik ışımaları vücuda çektiğine delildir.

Yani gözümüzün hem vücuttaki enerjiyi başkasına aktaran hem de enerjiyi vücuda alan özelliği bulunmaktadır.

Hoşumuza giden bir şeyi gördüğümüzde “içim gitti” tabirini kullanırız. O anda diğer algılamalar en aza indirgenmiş, baktığımız şeye konsantrasyon seviyesi artmıştır. Gözlerimiz de diğer organlar gibi biyoenerji ile çalışır. Fakat gözlerin diğer organlarımızdan farklı bir özelliği vardır. Onlar biyoenerjinin vücudumuza başlıca giriş çıkış kapısıdır. Bir şeyi gördüğümüzde ışınlar gözün retinasındaki fotoreseptörlere gelir, buradan dalga boylarına ayrılıp sinir sistemine iletilir. Böylece görürüz. Peki ya kuvvetli bir ışın gözümüze geldiyse ? Bu takdirde ışının muhtevasında sarsıcı alfa ışınları da bulunur ve vücudumuza girer. Örneğin birisi bize kuvvetli bir şekilde bakmıştır ve bize biyoenerjisinden aktarmıştır.

Bu enerji bizim vücut dengemizi bozacaktır. Tıpkı fabrikaya yüksek voltaj elektrik verilmesi gibi. Nazarın kuvvetine göre etkisi de başka başka olacaktır.

Belki bazılarımız nazarın nasıl böyle bir etki yaptığını idrak etmekte zorlanacaktır. Çernobil faciasından sonra yayılan radyasyonun insanları ve diğer canlıları ne şekilde etkilediğini hatırlayınız. Ya da gözle görünmeyen X-ray ışınları ile nasıl röntgen çekildiğini.

İşte vücuttan yoğun bir şekilde atılan biyoenerji de başka birisini bu şekilde etkiler. Her insandaki biyoenerji seviyesi farklıdır. Aynı zamanda konsantrasyon kabiliyeti de farklıdır. İnsanların hırsları, iştahları da farklıdır. Bu nedenle herkesin nazarı değmez, bazılarının ki değer.

Sanırım ki bu nazar değmesinin ne şekilde cereyan ettiği hakkında bilgi vermiştir.

Nazar değmesinin dini boyutu

Konuya açıklık getirmesi bakımından nazar ile ilgili hadislere yer verelim:

Nazar değmesi ile ilgili hadis 1

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu göz değmesi olurdu. Yıkanmanız taleb edilirse yıkanıverin.”

Kaynak:Müslim, Selam 42, (2188); Tirmizî, Tıbb 19, (2063)

Nazar değmesi ile ilgili hadis 2

Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

“Gözü değene (âin) abdest alması emredilir, onun abdest suyu alınır, bununla göz değmesine uğrayan (maîn) yıkanırdı.”

Kaynak: Ebu Dâvud, Tıbb 15, (3880)

Nazar değmesi ile ilgili hadis 3

Muhammed İbnu Ebî Ümâme İbni Sehl İbni Hanîf, babasından şunları işittiğini anlatmıştır: “Babam Sehl (radıyallahu anh) (Cuhfe yakınlarındaki) Harrâr nam mevkide yıkandı. Üzerindeki cübbeyi çıkardı. Bu sırada Âmir İbnu Rabî’a ona  bakıyordu. Sehl, bembeyaz bir tene, güzel görünüşlü bir cilde sahipti. Âmir: “Ne bugünkü bir manzarayı, ne de böylesine ancak çadıra çekilmiş bâkirede bulunabilen bir cildi hiç görmedim.”dedi. Sehl daha orada iken hummaya yakalandı ve rahatsızlığı şiddet peyda etti  [ve yere yıkıldı]. Durum Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a haber verildi ve: “Başını kaldıramıyor.” dendi. Halbuki Sehl orduya kaydedilmişti. “Ya Resulallah o, sizinle gelemez Vallahi başını bile kaldıramıyor!” dediler. Aleyhissalâtu vesselâm: “Onunla ilgili olarak herhangi bir kimseyi ittiham ediyor musunuz?” diye sordu. “Âmir İbnu Rebîa var.” dediler. Resulullah (asv), onu çağırtıp kendisine kızdı ve: “Sizden biri niye kardeşini öldürüyor? Niye  bir “Bârekallah!” demedin? Onun için abdest al!” buyurdu. Bunun üzerine Âmir yüzünü, ellerini, kollarını, dizlerini ve ayaklarının etrafını ve izarının içini bir kaba yıkadı. Sonra, bir adam bu suyu onun (Sehl’in) üzerine arkasından döktü; derken o ânında iyileşti.”

Kaynak: (Muvatta, Ayn 1, (2, 938).)

Nazar değmesi ile ilgili hadis 4

Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır: “Resulullah (a.s.m.) (Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım, gibi dualarla) cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Diğer duaları terk etti.”

Kaynak:(İbni Mâce, Tıb: 34)

Nazar değmesi ile ilgili hadis 5

 Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı da kabre girdirir.”

Kaynak:Keşfü’l-Hafâ, 2: 76,

Nazar değmesi ile ilgili ayetler

Kuranı Kerimde Kalem suresinin 51 ve 52. Ayetleri nazara işaret eder.

Bu ayetlerin okunuşu ve meali şu şekildedir:

“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.” O inkâr edenler zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hala da (kin ve hasetlerinden) ” hiç şüphe yok o bir delidir “derler. Oysa O (Kuran),elemler için ancak bir öğüttür.

Bu ayetin inişi ise şu olaydan sonra olmuştur:

Müşrikler Peygamberimiz’i öldürmek için her yolu denemişlerdir. Nazar da bunlardan biridir. O zamanlar Esed oğullarından nazarı değen birisi varmış. Şöyle ki, bu adam üç gün aç kaldıktan sonra daha sonra bulunduğu yerden çıkınca gördüğü deveye “Hayatımda hiç böyle güzel deve görmedim” deyince devenin hastalandığı rivayet edilirmiş.

Bakışları ile bir deveyi bile hasta etmeyi başaran adamı müşrikler arayıp bulmuşlar ve Peygamberimize nazar değdirmesini istemişler. Allah (cc) Peygamberimizi bu adamın nazarından korumuş. Nazar ayetleri de bu olaydan sonra inmiştir.

Nazardan korunmak için ne yapmalı ?

Nazardan korunmak için hem kavli hem de fiili dua yapmak gerekir. Önce nazardan korunmak için ayet ve hadisler ışığında derlenen duaları verelim.

Nazar duası 1

Nazara karşı okunacak en etkili dualar Felak ve Nas sureleridir. Ebû Said el-Hudrî (r.a.) Peygamberimizin nazar değmesi ile ilgili mücadelesini şöyle anlatmaktadır:

“Resulullah (sas) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti.”

Felak ve Nas Sureleri nazar dışında da her türlü musibet ve şerden korunmak için okunur.

Başka bir hadisi şerif:

Peygamber efendimiz, iki kul euzüyü okuyup buyurdu ki: “Bu iki sure ile [belalardan, nazardan] korunun! Hiç kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle korunamaz.”

Kaynak:Ebu Davud

Başka bir hadisi şerif:

Âyet-el-kürsi, Fatiha, iki kul euzü ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir.

Kaynak:Medaric

Nazar duası 2

Nazar duasına karşı yukarıda da bahsedilen Kalem Suresinin 51 ve 52. Ayetleri okunur.

Nazar duası 3

Peygamberimizn (sas) nazara karşı aşağıdaki hadisi şerifte geçen duayı okumuştur:

“Yarattığı şeylerin şerrinden Allah (c. c.)’ in tam olan kelimelerine sığınırım.”

Kaynak: Ebu Davûd, Tıp, 19; Dârimî, İsti’zan, 48; Muvatta, İsti’zan, 34; Ahmed b. Hanbel, 4/430

Nazar duası 4

Peygamberimizin nazara karşı okuduğu dualardan biriside şudur:

“Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, Kem gözlerden Allah (c.c.)’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah (c. c.) ‘in yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden, Gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden, Yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden, Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, İyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah (c. c.) ‘ın tam olan kelimelerine sığınırım. Ey Rahman (olan Allah’ım)”

Kaynak: “(Buharî, Kitabü’l-Enbiya, 10; Müslim, Kitabu’z-Zikr, 54, 55)”

Nazar duası 5

Peygamberimiz (sas) torunları hazreti Hasan (ra) ile hazreti Hüseyin’i nazardan korumak için şu duayı okumuştur:

“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Bu duanın Arapçası şu şekildedir:

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

Daha sonra şunu ilave etmiştir:

“Şüphesiz ki, sizin atanız (İbrahim Aleyhisselâm) İsmail’i ve İshak’ı onlarla koruyordu.” (Buharî, İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet etmiştir.)

Nazar duası 6

Başka bir nazar duası da şu şekildedir:

“Allahümme barik fihi ve la tedarruhü” yani “Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme”

Kaynak: İbni Sünni

Nazar duası 7

Bir hadis-i şerifte de Sabah-akşam Besmele çekerek 3 kere “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur buyurulmuştur.

Kaynak:İbni Mace

Nazar duası 8

Diyelim ki nazar değdirme potansiyeli olan birisi var. Bu kişiden size bir zarar gelmemesini istiyorsanız şu duayı okumalısınız:

“Bismillahi, allahümme ezhib harreha ve berdea ve habeseha”

Manası:Allah’ın adıyla, Allah’ım şu insanın gözünün hararetini, soğukluğunu ve tamamen çürütmesini yok et, önle.

Nazar duası 9

Bizden başkasına nazar değmemesi için de yapılması gerekenler vardır. Kaynağı Beyheki olan bir rivayette;

Peygamberimizin “Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez” söylediği yer almaktadır.

Bir kimse, kendi gözünün başkasına zarar vermesinden korkarsa, ona baktığı zaman şöyle demelidir: “Allah (c.c.) onu sana mübarek etsin.” (Benzer ifade ile Bkz. Ebu Davud. Nikâh, 36; Tirmizî, Nikâh, 7; İbn-i Mâce, Ezan, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/281.) Veya şöyle demelidir: “Ya Rabbi! Ona mübarek eyle.” (Benzer ifade ile Bkz. Müslim, Zühd, 74; Ebu Davud, Vitir, 31; Nesaî, Zekât, 12; İbn-i Mâce, Zühd, 8; Ahmed b. Hanbel, müsned, 3/108, 188, 5/77.) Yahut şöyle demelidir: “Mâşâallah (Allah ne güzel yapmış) Allah’tan başka kuvvet (sahibi) yoktur.” (Ebu Davud, Edeb, 101.)

Nazar değmemesi için yapılması gerekenler ve nazar değince yapılması tavsiye edilenler

Nazar değmemesi için yukarıda verilen duaları okumalıyız. Dikkat çekici giyinmek veya sıklıkla kalabalık önüne çıkmak nazar değme riskini artıracaktır. Küçük çocuklara nazar değme riski fazladır. Bu nedenle onları kalabalıkta övmemeli, hava atma vesilesi yapmamalıyız.

Bizim nazarımızın kendimize veya başkalarına değmemesi için güzel bir şey gördüğümüzde “Maşaallah” veya “Mâşallah, Lâ kuvvete illâ billah” denilmelidir..

Kehf suresi 39. Ayette “Bahçene girdiğin zaman mâşâallah la kuvvete illa billah demeliydin değil mi?” denilmektedir.

Rabbimiz bu şekilde bize güzel şeyleri görünce ne denilmesi gerektiğini bildirmektedir.

Ayrıca “Allah bereket versin” manasına “Barekallah” denilmesi gerektiği de yukarıda verilen hadislerden anlaşılmaktadır.

Eğer bize nazar değdiğini düşünüyorsak nazar dualarını okumanın yanı sıra abdest almalı veya duş almalıyız. Zira bu sünnette yapılması tavsiye edilen bir uygulamadır. Ayrıca suyun vücuttaki olumsuz elektriği atmaya yaradığı bilinmektedir.

Nazar ile ilgili bir de nazar boncuğu takma adeti var ama Peygamberimizden nazar boncuğu takın, takmayın gibi bir tavsiye gelmemiştir. Genel olarak ise nazar değmemesi için konsantrasyon dağıtıcı şeyler kullanılabilir. Bunlar ne kadar faydalıdır, mantığa göre karar vermek gerekir. Bebeğe takılan nazar boncuğu ona gelen nazarı dağıtabiliyorsa faydalıdır, süs diye takılırsa nazara karşı faydasızdır. Aynı şekilde tarlalara kuru kafa, yumurta kabuğu gibi çirkin şeyler asmak da böyledir.

Nazar konusunda söylenebilecek bir şey de insanların yanı sıra cinlerin de nazarının değebileceğidir. Bu nedenle Felak ve Nas surelerini okumayı alışkanlık edinmek gerekir.

65 adet yorum var.

 1. Haberler dedi ki:

  selamun aleykum. çok güzel bir bilgilendirme yapmıssınız elinize sağlık. güzel nazar duaları var içinde. güzelde açıklamalar olmuş.

 2. cevat halit dedi ki:

  Nazar benim başıma çok gelir. Ben Felak Nas okuyordum nazar duası niyetine.

 3. erdem dedi ki:

  teşekkürler, bütün nazar duaları bir arada

 4. metin dedi ki:

  Acaba herkese nazar değer mi, bu konuya değinirseniz sevinirim. Bir de başıma gelen bir olayı anlatayım acaba bu naz mıdır? Şöyle ki, bir gün arabamla giderken hoş birisini gördüm. Ben onu o da arabamı beğenmişti (tahminlen). Bir süre sonra (yaklaşık yirmi dakika kadar sonrası galiba) frene basmakta geciktim, neredeyse duvara tosluyordum. Aslında ben iyi sürücüyümdür, öyle acemilik yapmam ama böyle bir şey yaşadım. Acaba frene basmakta geç kalışımın nedeni nazar olabilir mi? Şimdi olay basit bir akıl takılması zannedilebilir ama ciddi söylüyorum öyle bir şey değil. Kadın “vay be ne araba” veya “keşke benim de böyle arabam olsa” veya “keşke böyle arabalı kocam olsa” der gibi baktı. Öyle telepatiye falan inanmam ama bakışı adeta dile geldi. Kadının yanından geçiyordum, korna falan çalmadım, arabanın sesini duydu her halde, geriye döndü bir saniyeliğine baktı yoluna gitti. İşte o bir saniyede bunları hissettim. Daha önce hiç böyle olmamıştı. O bakıştan takribi yirmi dakika sonra falan, frene basmam gereken bir yerde sebepsiz yere geciktim, son anda basabildim. Acaba bu nazar mıdır? Nazar değince çok feci hasta olunur veya ölünür derler. Ölecek miyim diye sormuyorum ama nazar ise etkisi devam eder mi, hastalanır mıyım? Yoksa o fren hadisesinde vücuttan çıkıp gitti mi? Annem öyle der nazar girer, sonra da çıkar gidermiş. Bilginiz varsa benim yaşadığım bu şeyin nazar olup olmadığı hakkında bilgilendir misiniz?

  • ibrahim dedi ki:

   Muhtemelen nazar değmiş, belirtiler nazara işaret ediyor. Ama doğrusunu Allah (cc) bilir. Nazarın etkisi birkaç dakika ile birkaç gün arasında sürebilir. Boyutları da değişebilir, insanı çatlatacak derecede etkili de olabilir, hafif tesirli de olabilir. Yine böyle bir durumla karşılaşırsanız, abdest alınız, Felak ve Nas Surelerini okuyunuz.

 5. durali dedi ki:

  sayın metin bey, bence size nazar değmedi, siz öyle sanıyorsunuz. Arabanız güzel olabilir ama bir tek araba sizinki değil ki? Biraz narsistlik var galiba. Hem değse ne olur ? Okursunuz duasını olur biter .

 6. zeynep dedi ki:

  Bence metin hakkında kötü niyetli davranıyorsunuz. Zanla hareket etmek yanlış olur bence. Bir konu aklına takılmış sormuş. Fesatça düşünmenin ne gereği var ?

 7. deniz dedi ki:

  nazar boncuğu çare olur mu acaba ? Yoksa boşuna mı takıyoruz ?

 8. Ömer dedi ki:

  Çok teşekkürler, faydalı oldu. Bebeğe her gün nazar duası okuyorum

 9. kamil dedi ki:

  Dua için teşekkürler

 10. ayşe dedi ki:

  Annenin çocuğuna nazarı değer mi?

 11. serdar dedi ki:

  Nazar duasını kaç kere okumak lazım ? Yani günlük rutin bir kaç kere mi, yoksa evden çıkarken bir kere okusak yeterli mi?

 12. seher dedi ki:

  Bu nazar dualarından hangisi daha çok etkili acaba?

 13. mustafa dedi ki:

  nazar yoktur demek günah olur mu ?

  • ibrahim dedi ki:

   Nazar’ın gerçek olduğu hem Kalem Suresi 51. Ayette hem de çeşitli hadislerde bildirilmektedir.

 14. harun dedi ki:

  Nazar hayatımızın gerçeği, farkında değiliz

 15. retta dedi ki:

  Allah hepimizi nazardan korusun, özellikle de kem gözlülerin nazarından

 16. Hatice dedi ki:

  Hayatta en korktuğum şey nazardır, o kadar kem gözlü insan var ki

 17. Leyla dedi ki:

  Birgün ayağımı burkarım, ertesi gün elimden tabak kayar, nedir bu nazardan çektiğim!

 18. selma dedi ki:

  bebeğimi ne zaman dışarı çıkarsam hasta oluyor, demek ki nazar hasta ediyor

 19. cemile dedi ki:

  kursa gittiğim verde bir kadın var, öyle bir bakıyor ki sanki içimi delip geçecek.

 20. kibariye dedi ki:

  her vakit namazından sonra üçer kere Felak Nas okuyorum, eskiden çok nazar değerdi, maşallah şimdilerde değmiyor

 21. sultan dedi ki:

  nazar boncuğu takmayla nazardan kurtulamıyoruz, bunu anlamış olduk. Nazar duası okumak lazım

 22. zeynep dedi ki:

  Felak ve Nas Sureleri nazar ve bilimum şerlerden korunmak için nazil olmuş

 23. şule dedi ki:

  Bebeğime her gün nazar duası okuyorum

 24. didem dedi ki:

  Evden çıkarken ve akşamları üçer kere Felak ve Nas surelerini okumak gerekir diyorlar. Ben yıllardır okuyorum ve faydasını gördüm. Kesinlikle nazar konusunu hafife almayın.

 25. derya dedi ki:

  Nazar değmemesi için evvela gösterişten uzak durmak lazım

 26. Nazan dedi ki:

  Bana çok değerdi eskiden. Nazar boncuğu şeklinde kolye ve bilekliğim vardı. Meğer boşuna takıyormuşum. Nazar duasını düzenli okumaya başladıktan sonra faydasını gördüm

 27. Metin dedi ki:

  İnternette uzun uzun uzun araştırdım. En tafsilatlı bilgiyi burada buldum. Site sahiplerine teşekkür ederim

 28. sezen dedi ki:

  Ben beste yapıyorum. Her seferinde nazar duası okuyorum.

 29. selim dedi ki:

  uzun zamandır nazar değmemişti. Geçen üzerimde hissedilir bir anormallik vardı. Kafamı ve bacağımı çarptım. Elimi kestim. Allahım ne oluyor bana dedim. Aklıma nazar geldi. Hangi dua okunuyordu bilemedim. Nazar önemli arkadaşlar. Hafife almayın.

 30. nermin dedi ki:

  allah hepimizi nazardan korusun

 31. buse dedi ki:

  nazar bilimsel olarak da ispatlandı. Nazara hurafe diyenler ne yapacak bakalım

 32. şule dedi ki:

  nazar duası okumadan evden çıkmam. bıktım kem gözlülerden.

 33. feri dedi ki:

  metafizik şeylere diama ilgi duymuşumdur. Algılayamadığın veya bir şekilde açıklayamadığın şeyleri bir çırpıda reddedivermek kolaycılık değil midir? Bizim algılayamadığımız tonlarca şey var. Nazarı dolaylı olarak hissedebiliyoruz. Bir şekildde biliyoruz ki var. Ama bilimin geldiği nokta onu açıklamaya yeterli değil. belki de hiç olmayacak. Böyle bir durumda inkar etmek mi gerekir. Tbi ki hayır. Özellikle dini kaynaklar bunu belirtiyorken. Peki bu durumda ne yapmalıyız , tabiki duası ne ise onun önlemini almalıyız. Çeşit çeşit dualar var. ben kendi adıma felak ve nas surelerini okuyorum. Ama diğerleri de önemlli. BNilhassa peygamberimizin sallallahu aleyhi vesellem torunları için okuduğu nazar duası var. bunlar mutlaka okunmalı. bir de bunun ibdat yönü var. kesinlikle ihmal edilmemeli.

 34. zafer dedi ki:

  nazar duası hakkındaki en doyurucu en güzel yazı bu, tebrikler

 35. nihal dedi ki:

  insanın kendi çocuğuna bile nazarı değebilir

 36. şüheda dedi ki:

  en iyi nazar duası felak ve nas sureleri

 37. semih dedi ki:

  bugün ihalem var, çok yakışıklıyım nazar değmesin diye naza duası okayacağım

 38. ruşen akyıldız dedi ki:

  savulun nazarlar, ben geliyorum

 39. selvi dedi ki:

  her gün buraya girip nazarla ilgili duaları okuyunca günüm daha güzel geçiyor

 40. hamit dedi ki:

  dua için teşekkürler, dini sitelerin artmasını istiyorum

 41. Meryem dedi ki:

  Nazar duası iyidir herkesin nazarı değiyor son zamanlarda 😀

 42. batı dedi ki:

  nazar duası inançlı insanların sık sık başvurduğu ve vazgeçilmezi olan dua. çoğu evlerde arabalarda da bulunuyor nazar duası. çok güzel bişey

 43. yemek tarifleri dedi ki:

  nazar çok tehlikeli. insanlar inanmasa bile bu bir gerçek. bazı köylerde çok nazarı değen adamlar gördüm ben

 44. Kerem dedi ki:

  Kesinlikle ezberlenip her gün okunması gerekli. Teşekkürler .

 45. Carpediem dedi ki:

  Bende nazara inanırım, Allah nazardan korusun. Böyle güzel yazılar paylaştığınız için teşekkürler

 46. Nedir Ne Değildir dedi ki:

  Nazar vardır ama nazar boncuğu şeyler batıldır ve günahtır.Nazar duası varken incik boncukla uğraşmamak gerekli bence.

 47. Sabih dedi ki:

  Nazar duasını ilk defa burada okudum, aslında hergün okunması gereken bir dua.

 48. Cemal taskiran dedi ki:

  Nazar kötü şey, sevdiğimiz şeyleri sakınmamız lazım o yüzden bol bol okumak lazım nazar duasını. Güzel olmuş.

 49. HÜSEYİN dedi ki:

  Allah razı olsun bu siteye kuran Allah herkesi nazardan saklasın

 50. zafer dedi ki:

  nazar gerçektir, kesinlikle dikkat etmek gerekir

 51. zafer dedi ki:

  nazar duası için teşekkürler

 52. serpil dedi ki:

  gözüyle insanı bağlayanlar varmış diyorlar

 53. saadet dedi ki:

  ben söylüyorum da inanmıyorlardı

 54. cüneyt dedi ki:

  Kot takımlarım vardı. Gömlek ve pantolon. Üzerime de yakışmışlardı. Sadece bir gün giyebildim. Avludan içeri girerken pantolon bir yere takıldı, yere kapaklandım. Resmen üzerimde parçalandı kıyafetler. O gün bugün nazardan tırsarım

 55. süleyman dedi ki:

  allah herkese bu nazar konusunda yardım etsin

 56. tuçee dedi ki:

  Arkadaşlar 8. sınıftayım ders notlarım ıyı bazı kıskanç arkadaşlarım var.Dün leptoptayken su döküldü leptop kullanılamaz hale geldı bugün ıse abımın leptopunun ekranı çatladı.Nazar değdığını düşünüyorum çünkü bu zamana kadar başıma hıç böyle bı olay gelmedı 2 gün sonra teogum var sıkıntıdayım.

 57. Yusuf dedi ki:

  Selamünakeykum..benim kendi işim vardı..ben yaklaşık 1 yıldan fazla oldu 1 daire aldım..yasım genç çevremdekiler kıskandı bu yasda Nasıl aldın diye yada bu kadar parayı Nasıl biriktirdin diye laflar vesayre..almamla beraberinde iş yerinde iş arkadaskarımla tatsızlıklar başladı huzursuzluklar çıktı ve bir anlık bir sinirle kendi işimden ayrıldım..Daha sonradan konuştuğum kız arkadasımdan ayrıldım ve 1 seneye yakın oldu çalışmıyorm veya çalışamıyorum..ne olduysa evi aldıktan sonra oldu çok sıkıntılı bir dönem gecti basımdan ve devam ediyor..benim ne yapmak gerek ..eğer bu göz deymesi ise ne yapmalıyım

 58. Erhan Yavuz dedi ki:

  Nazar gerçek mi değil mi bilemem ama her türlü korunmak gerekiyor.

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2015-2019

ilahi sözleri