Türkçe Ezan

Paylaş
 

Ezanın Arapçası ve Türkçesi aşağıdaki gibidir.

Arapça Ezan                       Türkçe Ezan

Allâhü ekber  Allâhü ekber                                (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür)

Allâhü ekber  Allâhü ekber                                (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür)

Eşhedü en lâ ilâhe illallah                                   (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur)

Eşhedü en lâ ilâhe illallah                                   (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur)

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh          (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh          (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)

Hayye ale’s-salâh Hayye ale’s-salâh                  (Haydi namaza gelin, haydi namaza gelin)

Hayye ale’l-felâh Hayye ale’l-felâh                    (Haydi kurtuluşa gelin, haydi kurtuluşa gelin)

Allâhü ekber Allâhü ekber                                  (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür)

Lâ ilâhe illallah                                                     (Allah’tan başka ilah yoktur)

Sabah ezanında “hayye ‘alel-felâh”tan sonra  iki defa “es-salâtü hayrum-minennevm” (namaz uykudan hayırlıdır) denir.

Arap ülkelerindeki ezan ile Türkiye’de okunan ezanın farklı olmasının sebebi ülkemizde ezanın makamlı okunmasıdır. Ülkemizde sabah ezanı Saba makamında, öğle ezanı Rast makamında ikindi ezanı hicaz makamında, akşam ezanı segah makamında, yatsı ezanı Uşşak makamında okunur. Bunun böyle yapılmasının nedeni hem hangi vaktin girdiğini belirtmek hem de ezanın daha etkileyici şekilde insanlara duyurmaktır.

Bununla birlikte ezanı makamla okumak esasen bidattır, çoğu din alimince bidatı hasene yani iyi bidat olarak değerlendirildiği için halen makamlı okunmaya devam etmektedir. Dini kitaplarda “temtit” yani ezanı aşırı uzatmak mekruh görülmüştür(bk. Nevevî, el-Mecmu’, 3/108). Aynı şekilde ezan sözlerinin tam anlaşılmasına engel olan “Telhîn” yapmak/aşırı uzatmak, nağmeler yapmak da mekruhtur(Nevevi, el-Mecmu’, 3/110; V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî,1/551).

Bu sebeple ezanın Türkçe okunmasına karşı gösterilen hassasiyet, ezanı makamlı okuyayım derken aşırı uzatmak veya türkü, şarkı, ilahi formatına dönüşmesine de gösterilmelidir.

Ezanın Türkçe okunması hadisesi;

Ezan ilk kez 3 Şubat 1932’de Türkçeleştirilmiş haliyle Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii’nde okunmuştur. Zamanın hükümeti bunu böyle uygun görmüş ve bu işe Diyanet İşleri Başkanlığı’nı aracı olarak kullanmıştır. 18 Temmuz 1932 tarihli genelgede ezanın sadece Türkçe okunacağı bildirilmiştir. Daha sonra 16 Haziran 1950 tarihinde yeni bir kanun çıkarılarak genelgenin hükmü kaldırılmış ve ezan yeniden Arapça olarak okunmaya başlamıştır.

    Türkçe Ezan Sözleri

‘Tanrı uludur, Tanrı uludur Tanrı uludur Tanrı uludur

Şüphesiz bilirim, bildiririm Tanrı’dan başka yoktur tapacak.

Şüphesiz bilirim, bildiririm Tanrı’dan başka yoktur tapacak.

Şüphesiz bilirim, bildiririm Tanrı’nın elçisidir Muhammed.

Şüphesiz bilirim, bildiririm Tanrı’nın elçisidir Muhammed.

Haydin namaza, haydin namaza

Haydin felâha, haydin felâha

Tanrı uludur, Tanrı uludur

Tanrı’dan başka yoktur tapacak.”

Yukarıdaki metne dikkat edilirse özel isim olan Allah sözcüğü bile Türkçeleştirilerek onun yerine cins isim olan tanrı kelimesi kullanılmasına rağmen “kurtuluş” manasına gelen “felah” sözcüğü Arapça olarak kullanılmaya devam etmiştir. Türkçe ezan metninde sadece “felah” kelimesi Türkçe’ye çevrilmemiştir. Allah hepimizi sinsi zalimlerden ve makam için dinini satan din görevlilerinin şerrinden korusun.Amin.

Kıble
Bu yazı 1457 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. Koray Arat dedi ki:

    ezan?n Turkce okunmas? caiz olduguna ve halk, Turkce okunmas?n? arzu ettigine gore tercihen okutturulmas?n? maslahata uygun gorulmektedir

Bir yorum bırak