Yemek Duası

Paylaş
 

Sofradaki yemek bitince dua yapılması sünnettir. Peygamberimiz (SAS) yemeklerden sonra, verilen nimetlere şükür olarak Cenabı Hakka (CC) dua etmişlerdir. Bu nedenle yemek duası ile ilgili bir çok hadis bulunmaktadır.

Yemek Duası Hadisleri

Hadis 1

Ebu Said Hudri (Allah ondan razı olsun) naklediyor:

“Peygamberimiz (SAS) bir yemek yediği zaman “Elhamdülillahillezi et amenâ ve segânâ ve cealenâ min’el müslimin” (Türkçesi= Hamd bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah’a mahsustur.) derdi.”

Kaynak: İbn-i Mace

Hadis 2

“Bize yediren, içeren, Müslüman olmayı nasip eden Allah’a hamdolsun.”

Kaynak: Ebû Dâvud III, 475

Hadis 3

“Âllah’ım! Bize bu yediğimiz yemek sebebiyle bereket ver, hakkımızda bu yemeği mübarek kıl. Bize bu yemekten daha hayırlı olanını yedir.”

Kaynak: Tirmizî, Daavat, 55

Hadis 4

“Allah’ım! Biz senden nimetin tamamını, kusursuz ümmeti ve ayetin devamını istiyoruz.”Kaynak: Ebu Davud III, 501

Hadis 5

Enes bin Mâlik (Allah ondan razı olsun) anlatıyor: Peygamberimiz (SAS) şöyle buyurdu: “Yemeğini yedikten sonra şu şekilde duâ eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır: Sarfedilen güç ve kuvvet bana ait olmadığı halde bu nimeti bana yediren, bana rızık olarak takdir buyuran Allah’â hamd olsun.”

Kaynak: Tirmizî, Daavât, 56

 Yukarıda verilen hadisler Peygamberimizin (SAS) yemekten sonra yaptığı duaları nakletmektedir. Peygamberimiz (SAS) yemekten önce besmele çekmiştir.

Peygamberimizin (SAS) yemeğe başlarken “Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle, Allah’ın ismiyle başlıyorum” şeklinde dua ettiği rivayet edilir. (Nevevi, Ezkar, 205; Mecmuatü’l-Ahzab)

Yemeklerden önce besmele çekilmesi, yemek yenildikten sonra  yemek duası okunması sünnettir.

Toplumumuzda yemek duası okumak ibadetten ziyade gelenek şekline gelmiştir. Ramazan Ayında, kandillerde, özel günlerde uzun uzadıya yemek duası okunurken maalesef günlük hayatta ihmal edilmektedir. İnsanoğlu ömrünü rızık mücadelesi ile geçirmekte, para kazanmak için her türlü çileyi çekmektedir. Rızkı elde etmeye vesile olanlara minnet duyulurken nimetin asıl sahibinin akla gelmemesi nankörlük olmaz mı?

İnsanoğlu bir buğday tanesinin türlü türlü badireler atlatarak sofraya ekmek olarak ulaşmasını gayet sıradan bir durum gibi algılamaktadır. Nimetlerin karşılığı para ile, çalışma ile ödendiği zannedilmektedir. Halbuki nimetlerin asıl sahibi Allah’tır ve mucizevi bir şekilde sofraya gelmektedir. Dünyaya hükmettiğini zanneden insanoğlu birkaç gün aç kalsa bitap düşecek kadar zayıftır.

Kula düşen nimete şükrünü eda etmektir. Gıdanın şükrü de en iyi şekilde sofra başında dua ederek olur. Yemeklerden sonra yemek duası okunması alışkanlık haline getirilmeli, vücuda giren gıdanın şükrü eda edilmektedir.

Aşağıda yemek duası olarak okunabilecek dualar yer almaktadır. En son kısımda ise yemek duasını ezberlemekte güçlük çekenler için kısa yemek duaları bulunmaktadır.

Türkçe Yemek Duası

Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız !

Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, mebalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme.

Ya Rab! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et..!

Ya Rab! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.

Nur Talebelerinin Yemek Duası

Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız!

Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba’larını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’îd ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başı boş bırakıp i’dam etme.

Ya Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize, hâkim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.

Ya Rab! Resul-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et!

Kısa Yemek Duaları

Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!

Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız,

Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz, işlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver.

Kıble
Bu yazı 1904 kere okundu.
  • Site Yorum

2 adet yorum var.

  1. selami dedi ki:

    Kısa yemek duaları çok güzel

  2. melih dedi ki:

    du için teşekkürler, yemek duası okumanın hükmü nedir acaba

Bir yorum bırak