Yunus Peygamberin Duası

Paylaş
 

Hazreti Yunus Aleyhisselamın kıssası özetle şöyledir;

Hz Yunus (as) Ninova halkına peygamber olarak gönderilmişti. Hz Yunus (as) tebliğ işini layıkıyla yerine getirmesine rağmen Ninovalılar Allah’tan gelen kutsal mesajlarla pek alakalı değildiler. Ninova denilen yer zamanın Asur başkenti idi ve epeyce de kalabalıktı. Fakat bu büyük insan topluluğu inatla putlara tapıyordu. O zamanlarda bir topluluk topyekun olarak iman etmemeye direnirse, hep birlikte sapıtırsa Ad, Semud, ve Lut kavmi gibi toplu azaba çarptırılıyordu. Hz. Yunus (as) bunu bildiğinden yaklaşan azaba karşı halkını uyardı. Fakat halk peygamberini yine ciddiye almadı. Bunun üzerine Hz. Yunus (as) toplumun artık iflah olmayacağını ve azabın geleceğini düşünerek gemi ile ayrılmaya karar verdi. Bindiği gemi fırtınaya yakalanınca gemi ahalisi mevcut hurafe adetlerine göre hareket ettiler. Onların inanışına göre gemide bir günahkar vardı ve o günahkar denize atılırsa sorun çözülecekti. Gemidekilerden hiçbiri “suçlu günahkar benim” demediği için kura çekmeye karar verdiler.

Kura Yunus (as)’a çıkınca şaşırmışlardı. Çünkü O pek de günahkar birine benzemiyordu. Yine kura çektiler, kura gene Yunus (as)’a çıktı. Her seferinde kura aynı kişiye çıkınca Onu denize atıverdiler. Denize düşen Yunus (as)’ balina yutmuştu. Yunus (as) bunun bir tesadüf olmadığını, yaptığı bir hata nedeniyle uyarıldığını anladı.

Kuranı Kerimde Hazreti Yunus’un (as) yaşadığı şehirden ayrılması ve sonrasında denize atılarak balina tarafından yutulması hadisesinden şu şekilde bahsedilir.

Zünnûn’u da (Yunus’u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: “Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!” diye niyaz etti.” ( Enbiya, 87)

Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.(Kalem, 48) 

 

Yunus aleyhisselamın hatası Allah’tan “oradan ayrıl” emri gelmeden tebliğ işini bırakarak yaşadığı şehri terk etmesi idi.

Balinanın karnına düşen hazreti Yunus yaptığı hatadan ötürü şu dua ile yılmadan, usanmadan defalarca tövbe etti.

                              Yunus Peygamberin Duası

yunus as duası

Okunuşu: La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin

Anlamı: Ya Rabbi! Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim, ben şüphesiz zalimlerden oldum.

İşte Yunus aleyhisselamın duası budur. Günahlardan tövbe edilirken bu duanın okunması uygundur.

Bir hadisi şerifte;

Balık sahibi (Yunus peygamberin), balığın karnında yaptığı duası; “lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” (Ya Rabbî!) Senden başka ilah yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum) şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden her hangi bir Müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın” (Tirmizî, Deavât, 85) buyurmuştur.

Hz Yunus aleyhisselamın tövbesi bu duada ısrar etmesi neticesinde kabul edilmiştir. Kuranı Kerimde bu şu ayette belirtilir:

“Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz, müminleri böyle kurtarırız.” (Enbiya,88)

Gelelim kıssanın sonuna;

Yunus aleyhisselam balinanın karnından Allahın (cc) izni ile kurtulur. Yaşadığı şehre geri döner. Bir de bakar ki inançsızlıkta ısrar eden halkından bir kısmı “Yunus şehri terk ettiğine göre demek ki söylediklerinde ciddi, eğer iman etmezsek azap gelecek” diyerek iman ederler. Bu sayede Ninova halkı azaptan kurtulur. Yunus aleyhisselam hata yapmış olsa da ihlas çizgisinden ayrılmadığı için Onun şehri terk etmesi halkının iman etmesine vesile olmuştur. Belki de hiç yerinden ayrılmasaydı, halkı iman etmeyecekti. Doğrusunu Allah bilir.

Not: Bu duayı her okuyuşunuzda bu sitede emeği geçenleri de araya katarsanız seviniriz. Allah cümlemize mağfiret etsin.

Kıble
Bu yazı 2717 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak